Stavanger Katedralskole Bjergsted, avd. for Musikk, Dans og Drama

Stavanger Katedralskole avdeling Bjergsted skal huse katedralskolens undervisningstilbud i musikk, dans og drama. Bygningen er formet rundt et gjennomgående fellesrom som knytter sammen Bjergstedsparken og sjøsiden. Visuelt ved at man fra alle nivåer har kontakt med begge sider og funksjonelt ved at skolen har innganger på tre nivåer: kainivå, gatenivå og parknivå. Sentralrommet binder også sammen alle etasjene i bygningen og er navet i skolens planløsning: Til dette rommet ligger på de nederste nivåene de store salene med tilhørende garderober. På kainivå ligger foaje og salongen - profilrommet/kammersalen. På gateplan ligger skolens hovedinngang med resepsjon og forbindelse til teknisk grid i forestillingssalen og videre oppover ligger auditorier, øvingsrom, dansesal, bibliotek, arbeidsrom for lærere og bibliotek oppunder taket.

 

Kategorier

Prosjektleder

Myrna Becker

Samarbeidspartner

Kristin Braut, arkitekt Arkitekturverkstedet / Asplan Viak
Odd Øverdahl, arkitekt Arkitekturverkstedet / Asplan Viak
Per Ove Djønne, arkitekt Asplan Viak Stavanger

Oppdragsgiver

Rogaland Fylkeskommune

Hjemmeside

Foto

Emile Ashley, Myrna Becker