Sentrum videregående skole

Skolen ligger helt ned mot Glomma, i sentrum av Kongsvinger og er samlokalisert med Kongsvinger bibliotek. Bruttoarealet er til sammen 15 000 kvm fordelt på ombygget Sentralbygg og nybygg. Midt i skolen ligger ”gata” som er skolens sentrum, den strekker seg over to etasjer og binder skolen og biblioteket sammen. Undervisningsrommene og lærerarbeidsplassene ligger i fløyer som strekker seg ut fra dette rommet. Fra denne er det også tilgang til administrasjonen og enkel tilgang til biblioteket. ”Gata” består av fellesfunksjoner som kantine, restaurant, auditorium og grupperom. Skolen tilbyr mange ulike yrkesfaglige studieretninger som elektrofag, helse- og sosialfag, design og håndverk, medier og kommunikasjon, restaurant og matfag, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon og studiespesialisering formgivingsfag.

Biblioteket er et kombinert folkebibliotek og skolebibliotek. Biblioteket består av en boksamling på ca 65 000 bøker, fordelt på skjønnlitteratur og faglitteratur til barn og voksne, samt tidsskrifter, lydbøker, video, billedbøker og spill. I tillegg til boksamlingen er det formidlingsrom, studierom, spillkrok, lokalhistorisk samling, kontorer for de ansatte og en kafé.

Det er vektlagt robuste materialer som betong, tre, høytrykkslaminat og stål i bygg og inventar. Det er utarbeidet en felles farge- og materialholdning for bibliotek og skole. Gatas akse understrekes ved store glassfasader i begge ender, som gir mye lys og trekker naturen inn i bygget.  Fargene på inventaret i gata gjentar og forsterker farger inspirert av naturen ute. Undervisningsfløyene og biblioteket har fått en rolig fargepalett der byggets materialer har vært styrende for innredningens farger; hvitt, grått og svart. I bibliotekets barneavdeling er det brukt sterke farger og små møbler som er tilpasset barn. Utvalgte steder som personalrom, spisesteder, kafé og noen elevområder har inventar med sterke farger. Bygg og innredning er planlagt med hensyn til universell utforming. Kapsel har hatt ansvar for løst og fast inventar.

Kategorier

Prosjektleder

Marit Engdal Borgersen

NIL-medarbeidere

Samarbeidspartner

Kristin Krogstad

Oppdragsgiver

Hedmark Fylkeskommune, Arkitektgruppen Lille Frøen og Ottar Arkitekter

Foto

Johnny Syversen