Multiconsult 2008

Multiconsult besluttet høsten 2005 å bygge nytt hovedkontor. De valgte Zinc til brukerprosess og interiøroppdrag. 550 ingeniører flyttet fra tradisjonelle cellekontorer til godt tilrettelagte åpne løsninger med prosjektarealer, samhandlingsrom, godt utrustede møterom og gode felles sosiale soner.

Kategorier

Prosjektleder

Heidi Tolo, Elisabeth Paus
Ragnhild Flatabø Narverud, Kaja Klingenberg, Thea Røhrt

Oppdragsgiver

Multiconsult

Hjemmeside

Foto

Ketil Jacobsen