Møllergata skole

Møllergata skole er den eldste skolen som er oppført av Oslo kommune. Skolen stod ferdig i 1861 og ble utvidet i 1893 og 1933. Kapsel har arbeidet med to av byggene, bygg B og bygg C. Bygg B er fredet og tilbakeført til 1890, bygget omfatter administrasjon, lærerarbeidsrom, personalrom, undervisningsrom og forsamlingssal. Bygg C omfattes ikke av fredningen og består blant annet av bibliotek, naturfagsavdeling og formingsavdeling.

Inventarprosjektet har hatt fokus på å tilpasse nytt inventar til det vernede bygget og til moderne skoledrift. Kapsel har hatt nær dialog mellom oppdragsgiver, byantikvar, arkitekt og skolen.

Arbeidet har omfattet prosjektering og innkjøp av nytt inventar, med utarbeidelse av budsjett, beskrivelse og kravspesifikasjon av løst inventar som underlag for konkurranse mellom leverandører på Undervisningsbyggs rammeavtale og oppfølging frem til levering. Inventaret er planlagt med hensyn til universell utforming. 

Kategorier

Prosjektleder

Marit Engdal Borgersen

NIL-medarbeidere

Samarbeidspartner

Anette Sand

Oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KS og Myklebust og Øvrebø Arkitekter

Foto

Kapsel Design