Høvik skole

Nye Høvik skole består av et gammelt, rehabilitert bygg fra 1897 og et nybygg. Skolen består av undervisningsrom, fellesrom, kontorer, lærerarbeidsrom, sfo, garderober, møterom, bibliotek og personalrom.

Kapsel har hatt ansvar for prosjektering og innkjøp av løst inventar med rammeavtaler, herunder utarbeidelse av kravspesifikasjon i samarbeid med oppdragsgiver og brukere, utarbeidelse av budsjett og oppfølging av leveranser frem til levering. Inventaret er planlagt med hensyn til universell utforming.

Inventarprosjektet har hatt fokus på å tilpasse nytt inventar til det vernede bygget og til moderne skoledrift. Kapsel har hatt nær dialog mellom oppdragsgiver, byantikvar, arkitekt og skolen.

Arbeidet har omfattet prosjektering og innkjøp av nytt inventar, med utarbeidelse av budsjett, beskrivelse og kravspesifikasjon av løst inventar som underlag for konkurranse mellom leverandører på Undervisningsbyggs rammeavtale og oppfølging frem til levering. Inventaret er planlagt med hensyn til universell utforming. 

Kategorier

Prosjektleder

Marit Engdal Borgersen

NIL-medarbeidere

Oppdragsgiver

Bærum Kommune

Foto

Kapsel Design