Hadeland videregående skole

Hadeland videregående skole er et nytt skoleanlegg som har blitt et viktig samlingspunkt for Hadelandsregionen. Bygget på 20 000 m2 består av videregående skole, idrettshall og kultursal.

De ulike funksjonene og etasjene bindes sammen med en sentral gate. Undervisningsrommene, lærerarbeidsplassene, administrasjonen og biblioteket har adkomst fra dette sentrale rommet. Selve ”gata” består av fellesfunksjoner som åpne elevarbeidsplasser, kantine, restaurant, auditorium og grupperom.

Bygg og interiør er planlagt med vekt på funksjon og åpenhet. Med glassvegger mellom fellesområder og undervisningsrom i skolen og biblioteket skapes det på en positiv måte visuell kontakt og oversikt over aktiviteter, og det innbys til pedagogisk og sosialt fellesskap. Det er utarbeidet en felles farge- og materialholdning for bygg og interiør. Inventaret har fått en rolig fargepalett der byggets materialer har vært styrende for innredningens hovedfarger; hvitt, grått og sort. Fellesområdene og biblioteket har fått innslag av fargerkulører. Det er vektlagt robuste materialer som betong, tre, linoleum, høytrykkslaminat og stål i bygg og inventar. Hele skoleanlegget, både uteområder, bygg og inventar er planlagt med hensyn til universell utforming.

Kategorier

Prosjektleder

Marit Engdal Borgersen

NIL-medarbeidere

Samarbeidspartner

Kristin Krogstad

Oppdragsgiver

Oppland Fylkeskommune og Arkitektgruppen Lille Frøen

Foto

Kapsel Design