Galleriet - Bro

Broen på Galleriet ble oppført tidlig på 90-tallet og har vært en kjent attraksjon for store og små besøkende. På grunn av uheldige hendelser der folk blant annet har mistet gjenstander fra broen, ble det konkludert med at det måtte gjøres tiltak.

Prosjektet startet som en rapport der ulike tiltak ble foreslått. Fra å henge «seil» under broen til å oppføre en ny bro. Valget falt på å beholde den opprinnelige broen, men lage nytt design på rekkverket og legge til belysning. Rekkverkets funksjon skulle være å hindre fall fra broen og designet skulle skape en spennende opplevelse.


Spesialdesign
Rambølls oppgave var å ivareta sikkerheten rundt broen på Galleriet og samtidig skape design med et uttrykk som kan stå i årtier fremover. Rambølls interiørarkitekt har også vært prosjektleder for gjennomføringen. I prosjektet var det høy fokus på at funksjon og estetikk må fungere på lag. Det ene skal ikke gå på bekostning av det andre. Sikkerheten er det viktigste, men det skal også være design som skal fungere som et «smykke» og et trekkplaster i kjøpesenterets øvre etasje. Konstruksjonen er kontrast til treet som er brukt i de eksisterende trinnene.

Opplevelsesdesign
Broen fungerer som et arkitektonisk element og et objekt som er godt synlig fra alle etasjer. Den fungerer som «snarvei» over til andre siden samtidig som den brukes som utkikkspunkt. Det at det er brukt glass både på rekkverk og i trinn på gulvet gjør at man opplever å stå midt i luften. En opplevelse man husker.

 

Kategorier

Prosjektleder

Lene Pettersen Utbjoe

NIL-medarbeidere

Samarbeidspartner

Douglas Aitken Little, Miao Teng, Hege M. Hansen

Oppdragsgiver

DNB Næringseiendom

Foto

Andrew Keith