Eidsvoll Verks Søndre Paviljong

I forbindelse med åpningen av nyrenoverte Eidsvoll bygningen og feiringen av grunnlovsjubileet, fikk Grid Design i oppdrag å tegne innredningen til Søndre Paviljong som skulle innebefatte billettsalg og suvenirbutikk.

 

I samarbeid med kunden besluttet vi  å konstruere et moderne uttrykk . En kontrast til det verneverdige bygget. 

 

Alle byggets overflater er fredet og det er ikke mulighet for innfestninger i tak, gulv eller vegger. Vi var nødt til å se på en selvbærende konstruksjon.

Disken skulle ha to funksjoner:  være funksjonell ift bruken og  fremstå som et tiltrekkende element for besøkende. Vi tegnet en enkel konstruksjon i frostet akryl med led-belysning slik at den fremstår som en lysboks.

 

For å ikke ta fokuset bort fra det vakre lille bygget og for å la produktene bli fremhevet maksimalt, bestemte vi oss for å gå for innredning i klar akryl. Alle hylleseksjoner blir nærmest usynlig plassert inn mot de vakre treveggene.

 

Vi takker Eidsvoll 1814 for et flott samarbeid og ønsker hele nasjonen gratulerer med grunnlovesjubileet i 2014.

Kategorier

Prosjektleder

Nicole Eckhardt

NIL-medarbeidere

Samarbeidspartner

Henriksen Snekkeri

Oppdragsgiver

Eidsvoll 1814, Norsk Folkemuseum

Hjemmeside

Foto

Yvonne Wilhelmsen