Edvard Munch videregående skole

Edvard Munch vgs. holder til i de gamle lokalene til Statens Håndverks- og kunstindustriskole. Bygget er fredet og har under restaureringen blitt tilbakeført til ulike tidsepoker i ulike deler av bygget, noe fra bygget var nytt i 1903, noen områder har beholdt sitt særpreg fra 1940-tallet og enkelte områder har fått et mer moderne og røft preg. De opprinnelige fargene i bygget er mange og har sterke kulører. Møbler og inventar er holdt i nøytrale farger, men med en tyngde som gjør at det passer inn i det massive og særpregede bygget.

Den nye skolen består av mange ulike rom; dansesaler, øvingsrom for musikk, verksteder for tekstil, metall, gullsmed, keramikk og blomsterdekorasjon i tillegg til tradisjonelle undervisningsrom, bibliotek og rom for administrasjon, lærere og andre ansatte. Kapsel har hatt fokus på å tilpasse inventaret til det fredede bygget og til moderne skoledrift.

Arbeidet har omfattet prosjektering og innkjøp av nytt inventar, med utarbeidelse av budsjett, beskrivelse og kravspesifikasjon av løst inventar som underlag for konkurranse mellom leverandører på Undervisningsbyggs rammeavtale og oppfølging frem til levering. Inventaret er planlagt med hensyn til universell utforming. 

Kategorier

Prosjektleder

Marit Engdal Borgersen

NIL-medarbeidere

Oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KS og Futhark Arkitekter

Foto

Kapsel Design