DIAKONHJEMMET BIBLIOTEK OG LÆRINGSSENTER

 

 

Diakonhjemmet er en selvstendig diakonal stiftelse innenfor den norske kirke.

 

Diakonhjemmet bibliotek er sentralt plassert mellom Diakonhjemmet sykehus og høyskole og spiller en viktig rolle mot begge institusjonene.

Diakonhjemmet ønsket en gjennomgående sterk fokus på et åpent og imøtekommende miljø, tilrettelagt for variert og fleksibelt bruk.

Konseptet har et miljøvennlig fokus der materialer, farger og formspråk er med på å skape identitet og et inspirerende studiemiljø.

  

 

 

 

 

Kategorier

Prosjektleder

Bjørg Eva Røssaak

Samarbeidspartner

LPO arkitekter

Oppdragsgiver

Diakonhjemmet

Foto

Ketil Jacobsen