HUS arkitekter AS

Generelt

HUS arkitekter AS er i dag ett av de ledende arkitektkontorene i Trondheim. Kontoret ble etablert 17. mai 1993. Vi holder til i Trondheim sentrum og har 30 medarbeidere, herav 25 sivilarkitekter, 1 interiørarkitekt, en sivilingeniør.

Vi påtar oss alle typer oppgaver innen arkitektfaglig prosjektering og arealplanlegging. HUS har siden etableringen gjennomført prosjektering av en rekke små og store bygg over hele landet, foretatt utredninger knyttet til utbyggingsoppgaver, og utarbeidet reguleringsplaner for våre kunder, som er både offentlige og private utbyggere.

Vi har deltatt med hell i en rekke konkurranser, mange av våre prosjekter er resultat av arkitekt- og prosjektkonkurranser vi har vunnet. Vi ser konkurranser som et viktig virkemiddel for å sikre oppdragsgiver en optimal løsning på oppgaven, utvikle vår egen kompetanse, og bidra til å finne nye løsninger som samfunnet kan dra nytte av.

HUS har som mål å tegne funksjonelle bygg og omgivelser som engasjerer og inspirerer.

Kompetanse

Vi ønsker å bidra aktivt til en vellykket prosjektgjennomføring, ved å levere prosjekteringstjenester av høy kvalitet, til riktig tid. Vi satser på kontinuerlig kompetansebygging, både i prosjekter, gjennom kurs og opplæring, samt gjennom samarbeid og erfaringsutveksling med sentrale aktører i byggebransjen.

Foruten rent arkitektfaglig kompetanse, har HUS opparbeidet betydelig kompetanse innen interiørarkitektur, prosjekteringsledelse, byggesøknadsbehandling, byggebeskrivelser, kostnadskalkulasjon, brannteknikk, akustikk, bygningsfysikk, energi, miljø og HMS i prosjekteringsfasen.

Vi har god erfaring med BIM i større prosjekter, også i rollen som BIM-koordinator. Vi gjennomfører for tiden prosjekter med passivhuskrav, bruk av massivtre, og har gjennomført prosjekt som er BREEAM-sertifisert.

Personell

HUS har i dag medarbeidere med lang erfaring. Flere  har vært i firmaet siden etableringen, og leder gjennomføringen av de fleste av kontorets oppdrag. Gjennom nyansettelser har vi utvidet våre  ressurser og vår kompetanse slik at store og komplekse prosjekter kan gjennomføres på en betryggende måte. Kontorets eiere, Tom Forsberg, Lars Christian Koren Hauge, Øyvind Hegvik og Eirik Kristensen arbeider ved kontoret. Daglig leder er Siv.ark. Christian R. Hemmingsen.

Kvalitetssikring

Kontorets kvalitetssikringssystem bygger på Arkitektbedriftenes ”Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem” MAKS10. Systemet er tilpasset bedriften, og gjennomgår årlige revisjoner.

Miljø

HUS arkitekter AS ble i 2011 medlem av stiftelsen Miljøfyrtårn.

Nordre gt. 10 7011 Trondheim
Tlf: 73101050

HUS arkitekter AS tilbyr:

HUS arkitekter AS ansatte