www.nil.no er relansert!

www.nil.no er relansert!

Det er med stor glede vi lanserer våre nye nettsider!

Programvaren er oppdatert og brukergrensesnittet har fått et ansiktsløft.
Vi håper nettsidene fremstår mer oversiktlige, brukervennlige og moderne. Dessuten er den responsiv.

Hver og en av dere medlemmer i NIL kan bidra til en heving av kvaliteten på nettsiden ved å rydde i portfolioprosjektene som er lagt inn.
Fjern gamle og uaktuelle prosjekter og legg inn de beste du har!

Her er lenke til som gjelder for oppdatering av profil, firma og opprettelse av portfolioprosjekt på profilen din.

Er det noe du ikke får til, kontakt oss på nil@nil.no eller ring kontoret: 23 33 24 64.

 

Hvis du opplever noe som ikke fungerer som det skal, send en epost til nil@nil.no  med lenke til gjeldende side og en kort beskrivelse om hva som ikke fungerer/ikke er riktig. Skriv i emnefeltet: feil på ny nettside.