Anne Alnæs' studentpris 2016 ble vunnet av Juni Hanstvedt fra KHiB
Foto: Andreas Fluge Iden

Anne Alnæs' studentpris 2016 ble vunnet av Juni Hanstvedt fra KHiB

Fem masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Juni Hanstvedt fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) gikk av med seieren med oppgaven Rubicon Motus.

Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjennomført mastergraden lykke til videre!

 

Juryens begrunnelse
Årets vinner av Anne Alnæs’ studentpris på kr. 15.000,- er Juni Hanstvedt med «Rubicon Motus».

Rubicon Motus er et prosjekt med en tydelig formulert problemstilling - og en god redegjørelse for interiørfaglige grep for å redusere stress i kontorlandskap. Masteroppgaven viser til forskning i analysene, bruker observasjon - og overfører dette til kreative og troverdige løsninger.

Arbeidsrelatert stress er i dag en av de største årsakene til sykefravær. I tillegg til å være belastende for individet er det også et stort økonomisk problem for samfunnet. Hanstvedt belyser hva det er med naturen som gjør oss avslappet og gir oss ro. Hvilke kvaliteter og opplevelser vi ønsker å få når vi oppsøker naturen. Og hvordan de samme følelsene vi får der ute kan gjenskapes inne, på en måte som virker rekreerende og reduserer stress.

Bakgrunn for prosjektet
Et prosjekt om viktigheten av restitusjon i løpet av arbeidsdagen og hvordan naturens egenskaper
kan påvirke oss positivt – også innendørs.
(Rubicons bevegelse)

Problemstilling:

”På hvilke måter kan virkemidler fra naturen redusere stress i et kontorlandskap?”

 

Les mer, teoretisk beskrivelse

Visualisering og tegninger 

 

Kriterier for tildeling av Anne Alnæs’ studentpris
Det legges vekt på at oppgaven bidrar til å fremme interiørarkitektur og/eller møbeldesign på et høyt kvalitativt nivå. Prosjektene skal eksemplifisere god design. God design innebærer at problemstillingene er godt formulert, at funksjoner er grundig analysert og at løsningene er av høy estetisk kvalitet. I tillegg vil juryen bedømme kvalitet på tegninger og presentasjonsteknikk.

Foto av Juni Hanstvedt: Andreas Fluge Iden