Anne Alnæs’ studentpris 2017 ble vunnet av Sunniva Haugen Breidvik fra KMD ved UiB
Sunniva Haugen Breidvik. Foto: privat

Anne Alnæs’ studentpris 2017 ble vunnet av Sunniva Haugen Breidvik fra KMD ved UiB

Seks masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Sunniva Haugen Breidvik fra Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven Et neglisjert minne. Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjennomført mastergraden lykke til videre!

Juryens begrunnelse: 
«Et neglisjert minne» posisjonerer interiøret i en helhet hvor transformasjonen i ses i sammenheng med tid, sted, historie og lokalsamfunnets utvikling. Masteroppgaven er språklig sterk, med en tydelig beskrivelse av problemstillingen.  Sunniva Haugen Breidvik beskriver og dokumenterer hvordan det å jobbe med modell bidrar til utvikling av løsningsforslagene i prosessen. 

 

Transformasjon er et høyaktuelt arbeidsområde for interiørarkitekter, og 

Sunniva Haugen Breidvik har en bevisst holdning til hva dette kan bety for kultur og stedsutvikling. Hun fremlegger prosessen og analysene på en forbilledlig måte, og viser et sterkt engasjement for prosjektet. Gjennom prosjektet har vinneren oppnådd å skape debatt i lokalmiljøet og med dette løfter hun frem profesjonen og tydeliggjør interiørarkitektens rolle i samfunnsdebatten.

Bakgrunn for prosjektet:
Jeg velger å se på min rolle som interiørarkitekt i utvidet forstand, der jeg velger å ta for meg interiørarkitekturens rolle i byutviklingen. Jeg velger Maskinbygget på Holmen (Risør DLs anmerkning) som eksempelstudie der mine valg kan ha store konsekvenser for resten av byen, på grunn av byens størrelse og aktuelle debatt.
Å bruke transformasjon anser jeg som et godt grep, da jeg ser det som den største muligheten til at kulturarven på Holmen kan bringes videre inn i stedsutviklingen. Jeg ønsker at Maskinbygget skal være et bygg som blir brukt, og ved det bevart. Da oppnår jeg å bevare en del av identiteten til bygget og stedet, uten at det blir et «museum», hvor tiden har stått stille. Jeg vil anse Maskinbygget som kulturarv og ønsker å gjøre folk bevisste på hvordan man kan bruke dette som en aktiv del av stedsutviklingen av Holmen og Risør.

Problemstilling:
Vil verdien av den vernede bebyggelsen falle når uttrykket blir dyrket som en kulisse? Det er som om øya er nesten like glemt som Maskinbygget, selv om den ligger midt i Indre havn og har vært sentrum for byens mest opphetede debatt de siste 14 årene. Var vi for opptatt av vern i sentrum at vi glemte helt hva utbyggingen ville gjøre der utbyggingen faktisk skulle foregå?

Les mer om bakgrunnen for masteroppgaven og et kort resymé

 

Kriterier for tildeling av Anne Alnæs’ studentpris
Det legges vekt på at oppgaven bidrar til å fremme interiørarkitektur og/eller møbeldesign på et høyt kvalitativt nivå. Prosjektene skal eksemplifisere god design. God design innebærer at problemstillingene er godt formulert, at funksjoner er grundig analysert og at løsningene er av høy estetisk kvalitet. I tillegg vil juryen bedømme kvalitet på tegninger og presentasjonsteknikk.

 

Prisen er opprettet til ære for professor i interiørarkitektur, Anne Alnæs, SHKS, som døde i 2003.

Les mer om Anne Alnæs' studentpris