Medlemsundersøkelsen 2021 oppsummering (2019, 2020, 2021)

Medlemsundersøkelsen 2021 oppsummering (2019, 2020, 2021)

For tredje år på rad har NIL gjennomført en enkel medlemsundersøkelse ved hjelp av SurveyMonkey.
Vi planlegger å gjennomføre den samme undersøkelsen hvert år. På denne måten kan vi sammenlikne svarene år for år og se om våre aktiviteter treffer dere medlemmer.