Statens Kunstnerstipend 2019 Informasjon fra sekretariatet

Statens Kunstnerstipend 2019 Informasjon fra sekretariatet

Her følger informasjon fra Statens kunstnerstipend.

Søknadsfrist

Årets søknadsfrist er 16. oktober kl 13.00.

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på våre nettsider https://www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend en måned før fristen.

Som sist år, skal søkere kun fylle ut ett søknadsskjema for samtlige stipendordninger innenfor samme kunstnergruppe.

På hjemmesidene våre finner dere også utlysningen, generell info til søkere, og en oppdatert artikkel om vedlegg.

CV er obligatorisk vedlegg.

Det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke, dersom den enkelte stipendkomiteen ikke har gitt informasjon om noe annet.

Det ligger en spesifikasjon av vedlegg for hver kunstnergruppe i artikkelen. Tilsvarende informasjon vil også ligge i søknadsskjemaet. Søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Informasjonsmøte for søkere

Det vil bli avholdt flere informasjonsmøter for søkere hvor Statens kunstnerstipend presenteres. Det informeres om de forskjellige stipendordningene og det gis råd og tips til søknadsskriving.

 • 23. august kl 17.00-19.30, Skuespillersenteret i Oslo
 • 10. september kl 12.00-15.00, VISP i Bergen
 • 13. september kl 12.00-14.00, Norsk kulturråd, Mølleparken 2 i Oslo. Henvendelser og påmelding til mette.ronning@kulturradet.no, innen 6. september
 • 20. september Norske Billedkunstnere Agder, Kristiansand
   
 • Mette Rønning
  Seniorrådgiver | Senior Adviser
  Statens kunstnerstipend
  Sekretariatet | Secretariat

  Kunstavdelingen | Department of Arts

   

  tel: +47 21 04 58 60
  mette.ronning@kulturrad.no
  www.kulturradet.no
  KULTURRÅDET | ARTS COUNCIL NORWAY
  MØLLEPARKEN 2 | 0459 OSLO
  DRONNINGENS GATE 10b | 7011 TRONDHEIM
  PB 4782 Nydalen | 0421 OSLO