Kryss av for de nyhetsbrev du ønsker å motta

Kryss av for de nyhetsbrev du ønsker å motta

Du som er medlem i NIL kan logge deg inn på profilen din og krysse av for de nyhetsbrev du ønsker å motta.
Det er ikke så mange som blir sendt fra hver lokalgruppe i løpet av året, så vi anbefaler å krysse av på alle.
Lenke til brukerveiledning for innlogging og vedlikehold av profil.