• Publikasjoner

Arkitektnytt

Arkitektnytt er NILs medlemsorgan og inngår som en del av medlemskapet. Interiørarkitekturstoff dekkes med én til to sider pr. nummer.

Interiørarkitektene MNIL Kaja Geiran og Malin Skjelland Eriksen er engasjert av NIL med ansvar for fagstoffet som er alt fra intervjuer, reportasjer og større artikler fra fagfeltet og standens virke.

I tillegg har NIL to sider organisasjonsstoff per nummer. Styret tar opp fagpolitiske spørsmål og  gjennom NIL-profilen blir du kjent med en interiørarkitekt eller møbeldesigner. Arkitektnytt kommer ut 11 ganger i året. Abonnement og priser her.


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her