• Om NIL

Publiserte fagartikler

09.03.2011
Professor og interiørarkitekt MNIL, Ellen S. Klingenberg, har nylig avlagt mastergraden med et eksempelstudie av interiørvern. Hun har valgt Ullevålsveien 5 eller SHKS som case. Spørsmålene hun stiller og refleksjonene rundt tema er det mange som bør ta innover seg.  Oppgaven Interiør møter vegg, kan lastes ned her.


03.03.2011
God stemning med riktig belysning

v/interiørarkitektene MNIL Mette Heimtun og Adele Kløve:

Interiørbelysning er avgjørende for trivselen. Men godt lys er ikke nødvendigvis det samme som mye lys. For å få gode rom å være i, er det viktig å planlegge belysningen riktig. Artikkelen er publisert i Vi i Villa. Les hele artiklen her.


25.01.2011
Flere idékonkurranser nå!
NIL-mener v/Trond Ramsøskar, janaur 2011

Arkitektene nyter godt av at offentlige og private utbyggere ser betydningen av og ofte utlyser idékonkurranser for overordnede planer og konstruksjoner av bygninger. Det er imidlertid sjelden man ser utlysning av idékonkurranser rettet mot interiørarkitekter eller møbeldesignere. Hva er årsaken til denne påfallende forskjellen? Hvorfor har man ikke idékonkurranser som fremmer nyskapende interiørløsninger? Når så vi sist en idékonkurranse innen møbeldesign? Les  hele innlegget her.


25.01.2011
Utnytt de digitale muligheter!

NIL-mener v/Trond Ramsøskar, november 2010

I likhet med arkitektyrket har også interiørarkitektyrket gjennomgått en digital omstillings. For bare ti-femten år siden var det et fåtall interiørarkitekter som «tegnet på data». I dag er det knapt mulig å oppdrive noen som tegner for hånd. Hvert år kommer det nye tegneprogrammer og applikasjoner på markedet, og eksisterende programvare må oppdateres jevnlig. Likevel er det i følge styreleder Trond Ramsøskar, grunn til å spørre om vi nyttiggjør oss de mange mulighetene? Les hele artiklen her.


17.12.2010
Interiørarkitektur nå!

Arkitektur.nå er regjeringens dokument om norsk arkitekturpolitikk. I meldingen er vårt fag- og kompetanseområde jevnlig berørt, men uten at interiørarkitektens rolle er synliggjort. Meldingen har som mål å favne alle deler av arkitektfaget, men dette er ikke blitt resultatet. Hva må til for å få en arkitekturpolitikk som ikke bare handler om plan- og fasadearkitektur, men også om interiørarkitektur? NIL har 10 delmål som er presentert for Kulturdepartementet som er samordnende departement for arkitekturpolitikken, og for Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, som har ansvar for universell utforming. Les hele artikkelen her.14.12.2010


Myter og fakta om norsk møbelindustri.

Hvem trenger hvem av møbelprodusenter, møbeldesignere og interiørarkitekter? Hvilken rolle spiller Norsk Designråd og Norsk Form i arbeidet med å fremme norsk møbeldesign og norsk møbelindustri? Hva skal til for at interiørarkitekter bruker norske møbler? Hva er avgjørende for valgene til store innkjøpere som Oslo kommune?
Les hele artikkelen her.


19.11.2010
IMD  En viktig stipendordning som gir resultater.

Hvert år får tre studenter fra de norske designutdanningene på mastergradsnivået stipend som gir dem en unik mulighet til å gjøre seg kjent med møbelbransjen og legge grunnlag for en karriere som møbeldesigner. Innlegge av professorene MNIL Dave Vikøren og Svein Gusrud.Les heler artikkelen her.


19.11.2010
Et komplementært grensesnitt mellom plan og puter.

Om arkitektens og interiørarkitektens utfordring i tid og rom.Jeg har gjort meg noen refleksjoner gjennom årene som utøvende interiørarkitekt om hvordan det arkitektfaglige samspillet i Norge fungerer, og om hvordan kommunikasjon og en utvidet teoretisk plattform kan gi interiørarkitekturen en mer presis definisjon.Fagartikkel fra 2004 av MNIL Kirsti Skulberg. Les artikkelen her


04.11.2010
Finnes det et liv for norsk-produserte designmøbler?
Innlegg av Trond Ramsøskar i DnBNOR EiendomsMarkedet, 4. november 2010. Først når møbelindustrien får opp øynene for de mange norske talentene, vil det bli mulig å videreutvikle norsk møbelindustri, og dermed se flere gode norskproduserte designmøbler på markedet.
Les hele artikkelen her

 


28.10.2010
Trenger vår bransje norsk møbelindustri?

I de ti siste årene har man sett en jevn nedgang i antallet norske møbelprodusenter. Når norske interiørarkitekter spørres om de er bekymret for denne utviklingen, er svaret som regel likegyldige skuldertrekk. Trenger vår bransje egentlig norsk møbelindustri, spør styreleder i NIL, Trond Ramsøskar i Arkitektnytt 08, 2010.
Lese hele artikkelen her 


03.09.2010
Arkitektur.nå?

Det er med interesse NIL erfarer at styresmaktene vil fokusere på arkitekturpolitikk i tida som kjem. Denne satsinga håper me skal gje positive ringverknader for vårt fagfelt, samstundes som ein med bekymring registrerer at interiørarkitektur er eit fråverande tema. NIL mener i Arkitektnytt 07, 2010 av MNIL Siv Senneset.
Les hele artikkelen her


02.08.2010
Statens Byggeskikkpris 2010 – settes det pris på interiørarkitekten?

I publiseringen av prisen er både arkitekt, landskapsarkitekt, byggherre og entreprenør navngitt og gitt fyldig omtale. Interiørarkitektens navn er imidlertid ikke nevnt, til tross for at juryen roser interiørarkitekturen i prosjektet opp i skyene. Statens byggeskikkpris er Kommunal- og Regionaldepartementets hederspris for bygninger. Prisen ble første gang delt ut i 1983. Innlegg i Arkitektnytt 07, 2010 NIL mener, av MNIL Trond Ramsøskar.
Les hele artikkelen her 


01.08.2010
Debattinnlegg om utdanningen

Mastergradsutdanningene i møbeldesign ved kunsthøyskolene i Bergen og Oslo er  ikke  omtalt blant designutdanninger under tema  «Unge arkitekter» og «Tendenser i utdanningen» i Arkitektnytt 06/2010 under temaet  over. For å gi et komplett bilde av tendenser i utdanningene av interiørarkitekter og især møbeldesignere, gis her faktainformasjon av professorene MNIL Svein Gusrud og Dave Vikøren.
Les hele artikkelen her


01.07.2010
ATMOSPHERE på Beyond Risør 2010.

Designbiennalen Beyond Risør arrangeres annen hvert år og tiltrekker seg noen av verdens fremste foredragsholdere innen design og relaterte fagfelt. Åtets tema var lys, og skifte fra gammel til ny teknologi og utfordringer dette innebærer. Skrevet av MNIL Linda Evensen.
Les hele artikkelen herEllen. S Klingenberg, Human brutalisme
. en artikkel Arkitektur N, nr8.09 om NHOs nye hovedkvarter
Les artikkelen herArkitekt Kjell Lund holdt foredrag om sakrale bygg  under NIL sitt landsmøte 2008. 
Les hans foredrag herArkitekt/billedkunstner Mette L`orange snakket om "rom og romslighet"
 på landsmøtet 2008.
Les hennes foredrag Gi rom for endringFusjon- et galt virkemiddel
Rektorene ved kunsthøgskolene i Oslo og Bergen, henholdsvis Cecilie Broch Knudsen og Nina Malterud, reagerer på forslagene i Stjernø-utvalgets innstilling som bl.a. foreslår fusjonering og reduksjon av antallet høgskoler i Norge.
 -Vi mener at kunstutdanningen vil bli svekket om de selvstendige institusjonene legges inn i universitetene, sier de i et innlegg i Aftenposten søndag 2. mars 2008.
Les artikkel her.
v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her