• Om NIL

Komitéer 2010

Opptakskomité

 • Kari Cecilie Andersen
 • Bente Opdal
 • Hanne Margrethe Hjermann

Stipendkomité

 • Linge Hansen
 • Karen Christie Bjønness
 • Greta Hoff

Etisk komité

 • Liv Moseng
 • Bente Opdal
 • Fredrik Torsteinsen

Profesjonskomité 

 • Hanne C. Arvik
 • Ellen Ledsten

Konkurransekomité 

 • Merete Beyer
 • Milla Krogstad
 • Øystein Tveter

Årboken 2010

Prosjektleder: Magdalena Eckersberg
Redaktør: Lars Elton

Redaksjonskomité

 • Line Lyng-Jørgensen
 • Jeanette Bjune
 • Karen-Louise Hovengen

Annonsesalg

 • Nurke Brandt
 • Else Marie Dahll
 • Elisabeth Boe Eng
 • Tone Grimsrud
 • Annetin Hurum
 • Brit Ismar

v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her