• Om NIL

Annonser hos NIL

 

Bannerannonser på NILs nettsider

Annonse  i NILs årbok?

Stand på NILs landsmøte?

Bannerannonser på NILs nettsider

På NILs nettsidene ligger det ca. 1000 portfolioprosjekter, kalender, nyheter, fagartikler og medlemsinformasjon, markedsplass og konkurranseutlysninger.  Medlemmer har i tillegg tilgang til passordbelagte sider med kontrakter osv. Nettsidene oppdateres hver arbeidsdag.

Her treffer du med andre ord våremedlemmer, våre medlemmers kunder og presse og media.

Nettannonser vises både på forsiden og på alle bakenforliggende sider.  Fra nil.no får du direkte link til din nettside. Både jpeg, giff og swf-filer kan benyttes. 

  Priser eks mva

Bannerannonser 180 x 50 pixler

Pris pr. måned

Pris pr. kvartal

 

kr 1 750 

kr 4 250

Bannerannonser 180 x 180 pixler

Pris pr. måned

Pris pr.  kvartal

 

kr 2 500

kr 6 000

Ta kontakt for mer informasjon:

Tlf:  + 47 23 33 24 64
Mob: + 47 97 17 62 30
epost: nil@nil.no

 

Annonse  i NILs årbok?

  Priser eks. mva

Type annonse

Pris

Format  (bredde x høyde)

Spesialside* ANOK 50 400Utfallende:  23 x 29,7 cm + 3 mm bleed
Spesialside* BNOK 42 525Utfallende:  23 x 29,7 cm + 3 mm bleed
Spesialside *CNOK 37 800Utfallende:  23 x 29,7 cm + 3 mm bleed
2/1 side (oppslag)**NOK 58 800Oppslag, utfallende:46 x 29,7 cm + 3 mm bleed
1/1 side høyreNOK 34 650Utfallende:  23 x 29,7 cm + 3 mm bleed
1/1 side venstreNOK 31 500Utfallende:  23 x 29,7 cm + 3 mm bleed
1/2 sideNOK 17 850Liggende format: 19,5 x 13 cm
1/2 sideNOK 17 850Stående format: 9,5 x 26,6 cm
1/4 sideNOK 10 500Kun stående format: 9,5 x 13 cm

*Spesialsider

Det er ni spesialsider. Disse selges kun i helsideformat og er:

Spesialside A: side 2 og 3. Side 2 er innsiden av omslaget foran

Spesialside B: side 4, 5, 6, 7, innsiden av omslaget bak, samt nest siste side

Spesialside C: siden til høyre for annonsøroversikt

**Pris kun for regulære sider (ikke-spesialsider).

Faktaark for annonsører

Adverticing Fact sheet

Annonse Faktaark

 

Ta kontakt for mer informasjon:

Tlf:  + 47 23 33 24 64
Mob: + 47 97 17 62 30
epost: nil@nil.no

 


 

Stand på NILs Landsmøter

På NILs Landsmøter gir vi forhandlere anledning til å vise aktuelle produkter. 
Ta kontakt med daglig leder  for mer informasjon om priser og pakkeløsninger.

Tlf:  + 47 23 33 24 64
Mob: + 47 97 17 62 30
epost: nil@nil.no

 


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her