Trøndelaggruppen

Sør- og Nord-Trøndelag

Styret 2017

 

 

 

                     

Leder:

Karen Naalsund
Mobil: 928 30 605
kinaalsund@hotmail.com
tegn_3

                                          

  

Styremedlem:

Asle Heggset
Telefon: 72 55 81 70 Mobil: 905 76 564
asle@coxsd.no
COX Strategisk Design AS


  

Styremedlem:

Silje Mari Eiternes
Mobil: 482 49 266
silje_eiternes86@hotmail.com
Eggen Arkitekter AS


  

Styremedlem:

Elisabeth Våpenstad-Rånes
Mobil: 982 65 175
elisabeth@arcarkitekter.no
ARC Arkitekter

 

 

Styremedlem:

Silje Bentzen Wikmark
Mobil: 412 30 310
siljeben@gmail.com
HUS Arkitekter


 

 

trondelaggruppen@nil.no

Kalender

Se flere kalenderhendelser

NIL'ere


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her