//nil.no/sites/default/files/imagecache/portfolio_440/medlemmer/nil3948/vng_metropolis_14.jpg

//nil.no/sites/default/files/imagecache/portfolio_440/medlemmer/nil3948/vng_metropolis_49.jpg

//nil.no/sites/default/files/imagecache/portfolio_440/medlemmer/nil3948/vng_metropolis_107.jpg

//nil.no/sites/default/files/imagecache/portfolio_440/medlemmer/nil3948/vng_metropolis_150.jpg

//nil.no/sites/default/files/imagecache/portfolio_440/medlemmer/nil3948/vng_metropolis_193.jpg

VNG Oslo

Oppdragsgiver
VNG
Interiørarkitekt
Fotografer
Erik Burås/ STUDIO B13
Prosjektansvarlig
Kari hle
An-Magritt Gjertsen

v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her