Skjema/blankett for å erklære ansvar i tiltaksklasse 1

Holte as har utformet et skjema slik at interiørarkitekter kan erklære ansvar.

Vi gjør oppmerksom på at den som erklærer ansvar står ansvarlig.

Les flere: Aktuelt

Holte as:
De foretak som ikke har sentral godkjenning og som ikke er fortrolig til å erklære ansvarsrett på sin kompetanse (gjelder kun for tiltaksklasse 1), kan søke om ansvarsrett etter unntaksbestemmelsen. Kommunen kan da godkjenne foretaket basert på praksis. Holte har laget en uoffisiell blankett for dette som er distribuert til de av kundene deres som har ønsker denne. Det kan godt være at kommunene vil be om at det innsendes dokumentasjon som beviser foretakets kompetanse, selv om vi har lagt opp til at dette kan unnlates.

Det finnes ingen offisiell blankett for å søke om ansvarsrett etter unntaksbestemmelsen, så alternativet til vår blankett er å skrive søknaden i brevform.

Lenke til skjema/blankett


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her