NILs Virksomhetsplan og Strategi og handlingsplan 2017-2019

Arbeidet med Nye NIL er en prosess som foregikk fra juni 2016 til april 2017 og munnet ut i:
Virksomhetsplan og
Strategi og handlingsplan 2017-2019
som ble vedtatt på NILs landsmøte i april 2017.

Les flere: Aktuelt

v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her