Fri tilgang til strømming av de første foredragene fra kurset Miljøvennlig materialbruk

Kurset ble avholdt 28. februar 2017

Les flere: Aktuelt
Dette kurset har fokus på hvordan du kan arbeide målrettet og systematisk for å gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg. I flere år har miljøfokuset i hovedsak vært knyttet til energitiltak. Når energibruken reduseres ser man tydeligere materialenes betydning for den totale miljøbelastningen i bygget.

SE DE TO FØRSTE FOREDRAGENE FRA KURSET GRATIS:

http://bygg.tekna.no/miljovennlig-materialbruk/

Materialbruk, helse og innemiljø
Kjemikalieinnhold og emisjoner med utgangspunkt i Grønn Materialguide.
v/ Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as

Helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og kjemiske produkter
Erfaringer fra Nasjonalmuseet fokus på kjemiske produkter.
v/Elin Hansen, Miljøansvarlig, Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, Statsbygg

Takk til vår samarbeidspartner Faggruppen for Bygg og anlegg/Tekna som byr på strømmingen!


Les mer

 


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her